Nupco’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Deklarasyon ng Pagkakaisa at Paninindigan Hinggil sa Planong Central Business District ng Quezon City

Kasiguruhan sa Makataong Paninirahan at Pamumuhay ng Maralitang Lungsod

Deklarasyon ng Pagkakaisa at Paninindigan
Hinggil sa Planong Central Business District ng Quezon City

Samantalang, labing-anim na libong pamilya sa North at East Triangle at daan-daang empleyado ng Veterans Memorial Medical Center at Ninoy Aquino Parks and Wildlife ang apektado sa pagpapatupad ng Quezon City – Central Business District na itinatadhana ng Executive Order Nos. 620 at 620-A, at (may) malaking bilang ng populasyon dito ay kababaihan at mga batang 11 taon gulang pababa na nahaharap sa dislokasyon at maging sa sosyal at sikolohikal na epekto nito;

Samantalang, ang karapatan sa pabahay at makataong pamumuhay ay isa sa mga pundamental na karapatang pantao na kinikilala hindi lang ng mga pandaigdigang tratado, kasunduan, at konbensyon, kundi pati ng ating konstitusyon. Karapatan ng bawat isang mamamayan na magkaroon ng disente, maayos, tahimik at may dignidad na pamumhay.

May sinusunod na pitong (7) pamantayan para sa pabahay ang United Nations Declaration of Economic, Social, and Cultural Rights: seguridad sa paninirahan, serbisyo publiko, mura at may karampatang subsidyo, angkop na paninirahan, aksesibildad sa publiko, lokasyon, at integresyong kultural.

Maging ang ating sariling batas, ang Republic Act No. 7279 o ang Urban Poor Development and Housing Act, ay nagsasaad ng ilang rekisito sa pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng maralita sa pabahay. Ilan dito ay ang direktang pagtatayo ng pasilidad para sa sosyalisadong programa sa pabahay (socialized housing program) at may partisipasyon ng pribadong sektor sa pagbibigay ng 20% ng kanilang capital investment tax o spatial allotment sa kanilang mga housing development projects.

Kung kaya, kaming mga naninirahan sa nabanggit na mga lugar kasama ang iba’t ibang mga grupo at indibidwal na nagtataguyod ng karapatan ng mamamayan partikular ng maralita ay naglalahad ng sumusunod na posisyon ukol sa usapin ng pagpapatupad ng plano para sa Quezon City-Central Business District:

1. Tiyakin ang pananatili ng lahat ng mga kwalipikado at kasalukuyang naninirahan sa lugar.

2. Ipatupad ang magkahalong plano sa pagpapaunlad ng North at East Triangle bilang isang sonang komersyal at residensyal na may puwang para sa paninirahan at pang-ekonomiyang aktibidad ng nakaririwasa at ng mahihirap (high-end and low-end commercial and residential mixed-use development).

3. Maglaan ng 11 ektarya mula sa kabuang 29.19 ektarya ng North Triangle at 5 ektarya naman sa East Triangle para sa pabahay ng maralita sa anyo ng medium-rise buildings (MRBs) na sapat para sa kwalipikado at kasalukuyang naninirahan dito.

4. Gamitin ang bahagi ng kita mula sa komersyal na gamit ng lupa bilang pondo para sa pabahay ng maralita sa lugar.

5. I-mobilisa ang lahat ng programa ng gobyerno at iba pang institusyon para sa pabahay ng maralita gaya ng sumusunod:

Abot Kaya Pabahay
 Cooperative Housing
Gawad Kalinga
 Group Land Acquisition and Development

6. I-desenyo ang mga MRB na abot-kaya, may apat na palapag, at sukat na 35 hanggang 40 metro kwadrado (square meters) bawat yunit na pamamahalaanan ng konseho ng mga residente sa bawat gusali para sa magkahalong gamit ng pabahay at gawaing pangkabuhayan ng maralita (halimbawa: mga tindahan, palengke, at talyer sa unang palapag, at mga pabahay sa mga susunod na palapag).

7. Tiyakin ang regular na paghahatid ng mga batayang serbisyo gaya ng serbisyong patubig, kuryente, kalsada, at pangkalusugan.

8. Tiyakin ang partisipasyon ng mga mamamayan, partikular ang San Roque Community Council – North Triangle Alliance (SRCC-NTA) sa TRIDEV Commission, bilang pagtalima at pagkilala sa isang balangkas ng pagpapaunlad na pinapatakbo sa pamamagitan ng pamayanan (community-driven development framework).

9. Tiyakin ang karapatan ng mamamayan na makakuha ng wastong impormasyon hinggil sa anumang balakin para sa planong Central Business District ng Quezon City.

Sa araw na ito, ang mga nakalahad na posisyon ay pinagkakaisahang isulong na may kaakibat na karampatang pagkilos.

Advertisements

July 7, 2008 - Posted by | North Triangle, PILOT CAMPAIGN AREAS, POSITION PAPERS | , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: