Nupco’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

MAKATAONG PAMUMUHAY SA PAROLA COMPOUND IPAGLABAN!!!

Patindi ng patindi ang kahirapang ating nararanasan ngayon. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas na lalong nagkakait sa atin ng sapat na pagkain sa dati ng salat nating hapagkainan. May bigas nga sa mga tindahan subalit sa kawalan natin ng trabahong makakapagbigay ng sapat na sahod upang makabili dito ay nagtitiis tayong pumila sa NFA rice. Madalas ay nagtatyaga tayo sa noodles upang maipang-tawid gutom ng ating pamilya.

Wala ring humpay ang pagtaas ng presyo ng gasolina na nagpapahirap sa ating lahat hindi lamang sa mga namamasada. Dahil dito, lalong tumataas ang presyo ng mga bilihin, pati na rin pamasahe. Ang pagpapahirap na ito ay nagtulak sa mga truckers sa pier na naghambalang ng kanilang mga sasakyan sa sentro ng Maynila bilang protesta. Silang mas nakakariwasa ay nagsakripisyo ng kanilang kikitain sa araw na iyon, tayo pa kaya ang hindi kikilos?

Sa likod nitong krisis na ating nararanasan, nariyan ang ating agam-agam na gigibain ang ating mga tirahan at paalisin dito sa Parola. Kapag nangyari ito, mismong sisilungan na natin ang ating matinding problema at hindi na lamang pagkain, pamasahe at iba pang pangangailangan tulad ng tubig at kuryente. Paano na tayo, ang ating mga mag-aaral, at mga bata at sanggol na nangangailangan ng bubong na masisilungan na dapat ay malapit sa ikinabubuhay, eskwelahan at pagamutan?

Dignidad na lamang ang natitira sa atin. Ang ating mga bahay ay katumbas ng ating dignidad. At ang paggiba sa ating mga bahay ay katumbas ng paggiba sa ating dignidad. Kung kaya’t hindi dapat mawala ang ating mga bahay.

Tayo ang lilikha ng ating kapalaran. Kailangan nating magkaisa at kumilos upang makamit natin ang mga titulo ng lupang maggagarantiya sa atin ng katiyakang hindi tayo mapapaalis pa dito sa Parola!

Ang pagkakamit ng katiyakan sa paninirahan kasabay ng ating mga laban sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin ay malaking kaginhawahan para sa atin. Sama-sama tayong kumilos upang igiit ang ating mga karapatan sa makataong pamumuhay.

IPAGLABAN ANG PAGPAPATUPAD NG NG MGA PROKLAMASYONG NAGDEDEKLARA NG LUPANG PABAHAY SA PAROLA. Ang mga proklamasyon bilang 96 noong 2001 at 571 noong 2004 ni Gloria M. Arroyo maging ang kanyang Executive Order 108 ay idineklarang lupang pabahay ang ilang bahagi ng Parola para sa mga naninirahan dito. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin naipapatupad ito. Manipestasyon ito ng kawalang sinseridad at panloloko sa atin ni Gloria Arroyo na bigyan tayo ng pabahay.

IGIIT ANG PAGPAPALAWAK SA SAKOP NG MGA PROKLAMASYON. Dapat ay buong Parola kasama ang Isla Puting Bato, Binondo at Tondo ang sakupin ng programang palupa na ating hinahangad. Walang dapat maiwan sa kawalang katiyakan sa paninirahan!

MAGKAROON NG TAUNANG AWTOMATIKONG 5 PORSYENTONG (5%) ALOKASYON MULA SA BADYET NG PAMAHALAANG PANGLUNGSOD. Dapat magkaroong ng awtomatikong alokasyon para sa palupa at pabahay para sa mga maralita upang matiyak ang badyet para dito. Hindi na nila masasabing gusto nila tayong tulungan subalit walang pondo para sa atin!

ISULONG ANG PAGTATATAG NG LOCAL HOUSING BOARD AT PAGKAKAROON NG TAMANG REPRESENTASYON NATIN DITO. Ang tagumpay ng ating pakikipaglaban para sa palupa at pabahay ay higit na magkakaroon ng katiyakan kung may kapangyarihan tayo sa pagdedesisyon sa pondong nakalaan para sa ating mahihirap at pagtitiyak na ito’y makakarating sa atin.

May puwang para sa ating mga taga-Parola. Ang ating pagkakaisa, determinasyon at ang ating pagkilos ang ating armas. May pag-asa pa. Magkaisa tayo para sa ikakatagumpay ng ating mga ipinakikipaglaban para sa makataong pamumuhay. Kung kinakailangang sama-sama tayong maglakad mula Parola hanggang sa mga ahensyang dapat ay kumakalinga sa atin at syang may kapangyarihang ipatupad ang mga polisiyang ating hinahangad ay ating gagawin para sa tagumpay ng ating hangad na isang maayos na pamumuhay at kinabukasan lalo na ng ating kabataan!

IPATUPAD ANG PROKLAMASYON BILANG 96 AT 571!
SAKUPIN NG PROGRAMANG PALUPA ANG BUONG PAROLA!
ISABATAS ANG 5% AWTOMATIKONG ALOKASYON SA PABAHAY AT KASIGURUHAN SA PANINIRAHAN NG MGA MARALITA!
ITATAG ANG LOCAL HOUSING BOARD AT TAMANG REPRESENTASYON DITO
TRABAHO AT SAPAT NA SAHOD PARA SA LAHAT!

MULA PAROLA HANGGANG SA TAGUMPAY!

NATIONAL URBAN POOR COALITION (NUPCO)
June 21, 2008

Advertisements

July 7, 2008 Posted by | FLYERS, Parola, PILOT CAMPAIGN AREAS | , , , , , | Leave a comment