Nupco’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Parola residents claim rights to own the land they are occupying

At 6 pm of July 24, the series of community actions dubbed as “SONA ng MARALITA, HINDI ng MASALITA! Sa Community, HINDI sa Commonwealth” by the National Urban Poor Coalition (NUPCO) kicked off at Parola Compound in Manila.

A hundred slum dwellers/informal settlers gathered in front of Gate 20 of Parola Compound where they held a candlelighting which according to them symbolized the glaring truth of poverty in contrast with what they are expecting to be a SONA full of promises and empty rhetoric of progress. Noise barrage that ensued was what they called as noise from empty stomach of the poor.

The residents were demanding the immediate implementation and expansion of the coverage of Presidential Proclamations 96 and 571 declaring parcels of land in Parola and Binondo for socialized housing.

“The forthcoming SONA of the President of Crises Gloria Macapagal Arroyo will be as usual, full of promises and empty rhetoric of progress bereft of the realities of poverty hammering the vast populace of the Filipino people including the urban poor,” said Von Mesina, NUPCO National Council member and Secretary General of Pambansang Katipunan ng Maralitang Pilipino (PKMP).

“What we need is food on the table and not statistical progress as what GMA and her cohorts are providing this nation and the poor, NO FOOD, NO PROGRESS!” Mesina added.

Meanwhile, League of Urban Poor for Action (LUPA) National Chairman Jess del Prado articulated that “the prices of food particularly rice and transportation had risen to a level we, the urban poor, cannot humanely confront, and with this kind of government it will continue to rise. The effect of globalization, which in reality is foreign and elite domination and exploitation of our country, is now effectively eroding the very foundation of any nation, the empowerment of the basic unit of our society, our families!”

“Look at us. We have nothing. No jobs, no formal education, no assured food on the table, no healthcare, NOTHING! What is left is our dignity. The dignity to force GMA to implement Proclamation 96 issued in 2001 and 571 issued in 2004 declaring parts of Parola Compound as land for socialized housing which she herself proclaimed and to fight for expanding the coverage of the proclamation and arrest the decades-long problem of security of land tenure of the people of Parola Compound and Isla Puting Bato. The dignity to fight for our right to life hindered by lack of sustainable jobs compound the high cost of rice and transportation. We only have the dignity to fight for our rights to HUMANE HOUSING AND DIGNIFIED LIVING!” said Joel Sacaguing, a local leader of PKMP.

Until now, despite the two proclamations issued by GMA, there is no realization of Parola residents’ wish and claim to rights to own the land they are occupying and security of land tenure. The groups asserted that GMA only used these proclamations to pacify residents who are known to distrust and dislike her.

NUPCO member organizations Pambansang Katipunan ng Maralitang Pilipino (PKMP) and League of Urban Poor for Action (LUPA) led the local protest action in the area.

Advertisements

July 25, 2008 Posted by | Parola, PILOT CAMPAIGN AREAS | , , , , , , , | Leave a comment

Manifesto ng mga Taga-Parola

Kasiguruhan sa Makataong Paninirahan at Pamumuhay ng Maralitang Lungsod

Deklarasyon ng Pagkakaisa at Paninindigan
Hinggil sa kasiguruhan sa palupa at pabahay para sa mga taga-Parola

Kung saan, may hindi bababa sa halos dalawampung libong pamilya ang hindi lang dalawang dekada nang naninirahan sa Parola. Marami ang nagkapamilya, nagkaanak, at nagkaapo na sa lugar na ito. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng populasyon ay mga kababaihan at kabataan.

Kung saan, ang karapatan sa pabahay at makataong pamumuhay ay isa sa mga pundamental na karapatang pantao na kinikilala hindi lang ng mga pandaigdigang tratado, kasunduan, at konbensyon, kundi pati ng ating konstitusyon. Karapatan ng bawat mamamayan na magkaroon ng disente, maayos, tahimik at may dignidad na pamumuhay.

May sinusunod na pitong (7) pamantayan para sa pabahay ang United Nations Declaration of Economic, Social, and Cultural Rights: seguridad sa paninirahan, serbisyo publiko, mura at karampatang subsidyo, angkop na paninirahan, aksesibilidad sa publiko, lokasyon, at integresyong kultural.

Maging ang ating sariling batas, ang Republic Act No. 7279 o ang Urban Poor Development and Housing Act, ay nagsasaad ng ilang rekisito sa pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng maralita sa pabahay. Ilan dito ay ang direktang pagtatayo ng pasilidad para sa sosyalisadong programa sa pabahay (socialized housing program) at may partisipasyon ng pribadong sektor sa pagbibigay ng 20% ng kanilang capital investment tax o spatial allotment sa kanilang mga housing development projects.

Kung saan, si Gloria M. Arroyo mismo ay nilagdaan ang Proklamasyon bilang 96 noong 2001 , Proklamasyon bilang 571 noong 2004, at Executive Order 108 na nagdedeklara na ang ilang bahagi ng Parola ay lupang ibinibigay para sa pabahay ng mga naninirahan doon. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naipapatupad ang mga nasabing proklamasyon at kautusan.

Kung kaya, kaming mga mamamayan sa Parola Compound pati na sa Isla Puting Bato sa Lungsod ng Maynila at mga indibidwal at organisasyong naniniwala sa pakikipaglaban sa karapatan ng mga maralita sa makataong pamumuhay at paninirahan ay nagkakaisa sa mga sumusunod na panawagan at hakbang:

1. IPATUPAD ANG MGA PROKLAMASYONG NAGDEDEKLARA NG LUPANG PABAHAY SA PAROLA. Bigyan ng mga titulo ng lupa ang mga naninirahan sa Parola. Ito ang maggagarantiya sa atin ng katiyakang hindi tayo mapapaalis pa dito sa Parola. Magpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan upang siguruhin ang pagpapatupad nitong mga proklamasyon at pamamahagi ng titulo sa mga mamamayan.

2. PALAWAKIN PA ANG SAKOP NG MGA PROKLAMASYON. Dapat ay buong Parola, Binondo at Tondo kasama ang Isla Puting Bato, ang sakupin ng programang palupa na ating hinahangad. Dapat ding magkaroon ng programa para magkaroon ng makataong paninirahan ang mga nainirahan sa ibabaw ng dagat katulad ng mga nasa Isla Puting bato. Walang dapat maiwan sa kawalang katiyakan sa paninirahan.

3.MAGKAROON NG TAUNANG AWTOMATIKONG 5 PORSYENTONG (5%) ALOKASYON MULA SA BADYET NG PAMAHALAANG PANGLUNGSOD. Dapat magkaroong ng awtomatikong alokasyon para sa palupa at pabahay para sa mga maralita upang matiyak ang badyet para dito. Wala nang magiging dahilan pa upang hindi matulungang magkaroon ng seguridad sa makataong paninirahan ang mga maralitang mamamayan kapag meron nang pondo para dito.

4.ITATAG ANG LOCAL HOUSING BOARD AT SIGURUHIN ANG PAGKAKAROON NG TAMANG REPRESENTASYON NG MAMAMAYAN DITO. Ang tagumpay ng pakikipaglaban para sa palupa at pabahay ay higit na magkakaroon ng katiyakan kung may kapangyarihan ang mamamayan, laluna ang mga maralita, sa pagdedesisyon sa pondong nakalaan para sa kanila at pagtitiyak na ito’y makakarating sa kanila.

Sa harap ng krisis na nararanasan natin ngayon, dignidad na lang ang meron tayong mga mahihirap. Ang ating mga bahay ay katumbas ng ating dignidad. At ang paggiba sa ating mga bahay ay katumbas ng paggiba sa ating dignidad. Kung kaya’t hindi dapat mawala ang ating mga bahay. Ipaglaban ang karapatan sa makataong paninirahan at pamumuhay.

July 10, 2008 Posted by | Parola, POSITION PAPERS | , , , , , , , , , | Leave a comment

Proclamation No. 571

Reserving certain parcel of land of the public domain located in Binondo, Manila for socialized housing purposes open for disposition in favor of qualified beneficiaries under the provisions of Republic Act No. 7279 otherwise known as “the Urban Development and Housing Act.” Issued on 9 March 2004.

July 9, 2008 Posted by | Parola, RELEVANT LAWS | , , , , , , | Leave a comment

Proclamation No. 96

Declaring a certain parcel of land, known as the Parola Estate, under the administration of the Philippine Ports Authority (PPA) situated in Barangay 20, District 1, Tondo, City of Manila, open for disposition to the actual occupants in accordance with Republic Act. No. 708, in relation to the provisions of the Public Land Act, (Commonwealth Act No. 141), as amend. Issued on 3 September 2001.

July 9, 2008 Posted by | Parola, RELEVANT LAWS | , , , , , , | Leave a comment