Nupco’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Urban poor demands security of land and housing tenure, challenges GMA to deliver promises of her past SONAs

27 July 2008, 6pm – On the eve of the State of the Nation Address (SONA) of Gloria M. Arroyo, a hundred residents of Tonsuya, Malabon gathered in front of MC Mall in Malabon to deliver their own SONA. The action, led by League of Urban Poor for Action (LUPA), was part of the week-long activities of the National Urban Poor Coalition (NUPCO) dubbed as “SONA ng MARALITA, HINDI SONA ng MASALITA: Sa community, HINDI sa Commonwealth.”

“More and more people are now living in extreme poverty. We have not felt the progress that Gloria M. Arroyo had always bragged about in her past state of the nation addresses. Tomorrow, she will report again of statistical progress including her so-called achievements in mitigating, if not fully alleviating poverty in the country,” said Jun Bagasala, leader of LUPA – a member of NUPCO.

Bagasala explained that in Tonsuya alone, 3,200 families who are living in the 5.8 hectares of informal settlements have long been struggling to have security of tenure in the lands they have been occupying for decades already. “For years, we have been fighting for this land to be expropriated by the local government unit for socialized housing. We do not want relocation in the periphery of Metro Manila where life is even more difficult because of absence of livelihood for the relocatees. We have also been demanding from both the local and national institutions financing for on-site housing development.”

Tonsuya is a private land owned by the Gozon family. The area was part of a reclamation project of the National Housing Authority and in 1967 a presidential proclamation was issued on socialized housing in the area. The proclamation was contested by the Gozons in court from 2000 to 2005, which decided in their favor. The Gozons are reportedly open to voluntary sale negotiations with the residents

Bagasala added that as long as the land is not expropriated for socialized housing, residents will continue to face the threats of demolition and eviction from their homes as the Gozons who are the “land claimants” pursue this to be able to build a commercial complex once the area is cleared.

Their problem on security of land/housing tenure is compounded by the crisis in rice and energy – oil and electricity. “We want this government to act now on our pleas and demands. Now is not the time for ‘talks.’ What we want is humane housing, decent jobs, safe and affordable water as well as affordable and ample supply of rice.”

Advertisements

July 27, 2008 Posted by | PILOT CAMPAIGN AREAS, PRESS RELEASES/STATEMENTS, Tonsuya | , , , , , , , , | Leave a comment

Manifesto ng mga Taga-Parola

Kasiguruhan sa Makataong Paninirahan at Pamumuhay ng Maralitang Lungsod

Deklarasyon ng Pagkakaisa at Paninindigan
Hinggil sa kasiguruhan sa palupa at pabahay para sa mga taga-Parola

Kung saan, may hindi bababa sa halos dalawampung libong pamilya ang hindi lang dalawang dekada nang naninirahan sa Parola. Marami ang nagkapamilya, nagkaanak, at nagkaapo na sa lugar na ito. Sa kasalukuyan, malaking porsyento ng populasyon ay mga kababaihan at kabataan.

Kung saan, ang karapatan sa pabahay at makataong pamumuhay ay isa sa mga pundamental na karapatang pantao na kinikilala hindi lang ng mga pandaigdigang tratado, kasunduan, at konbensyon, kundi pati ng ating konstitusyon. Karapatan ng bawat mamamayan na magkaroon ng disente, maayos, tahimik at may dignidad na pamumuhay.

May sinusunod na pitong (7) pamantayan para sa pabahay ang United Nations Declaration of Economic, Social, and Cultural Rights: seguridad sa paninirahan, serbisyo publiko, mura at karampatang subsidyo, angkop na paninirahan, aksesibilidad sa publiko, lokasyon, at integresyong kultural.

Maging ang ating sariling batas, ang Republic Act No. 7279 o ang Urban Poor Development and Housing Act, ay nagsasaad ng ilang rekisito sa pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng maralita sa pabahay. Ilan dito ay ang direktang pagtatayo ng pasilidad para sa sosyalisadong programa sa pabahay (socialized housing program) at may partisipasyon ng pribadong sektor sa pagbibigay ng 20% ng kanilang capital investment tax o spatial allotment sa kanilang mga housing development projects.

Kung saan, si Gloria M. Arroyo mismo ay nilagdaan ang Proklamasyon bilang 96 noong 2001 , Proklamasyon bilang 571 noong 2004, at Executive Order 108 na nagdedeklara na ang ilang bahagi ng Parola ay lupang ibinibigay para sa pabahay ng mga naninirahan doon. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naipapatupad ang mga nasabing proklamasyon at kautusan.

Kung kaya, kaming mga mamamayan sa Parola Compound pati na sa Isla Puting Bato sa Lungsod ng Maynila at mga indibidwal at organisasyong naniniwala sa pakikipaglaban sa karapatan ng mga maralita sa makataong pamumuhay at paninirahan ay nagkakaisa sa mga sumusunod na panawagan at hakbang:

1. IPATUPAD ANG MGA PROKLAMASYONG NAGDEDEKLARA NG LUPANG PABAHAY SA PAROLA. Bigyan ng mga titulo ng lupa ang mga naninirahan sa Parola. Ito ang maggagarantiya sa atin ng katiyakang hindi tayo mapapaalis pa dito sa Parola. Magpasa ng resolusyon ang lokal na pamahalaan upang siguruhin ang pagpapatupad nitong mga proklamasyon at pamamahagi ng titulo sa mga mamamayan.

2. PALAWAKIN PA ANG SAKOP NG MGA PROKLAMASYON. Dapat ay buong Parola, Binondo at Tondo kasama ang Isla Puting Bato, ang sakupin ng programang palupa na ating hinahangad. Dapat ding magkaroon ng programa para magkaroon ng makataong paninirahan ang mga nainirahan sa ibabaw ng dagat katulad ng mga nasa Isla Puting bato. Walang dapat maiwan sa kawalang katiyakan sa paninirahan.

3.MAGKAROON NG TAUNANG AWTOMATIKONG 5 PORSYENTONG (5%) ALOKASYON MULA SA BADYET NG PAMAHALAANG PANGLUNGSOD. Dapat magkaroong ng awtomatikong alokasyon para sa palupa at pabahay para sa mga maralita upang matiyak ang badyet para dito. Wala nang magiging dahilan pa upang hindi matulungang magkaroon ng seguridad sa makataong paninirahan ang mga maralitang mamamayan kapag meron nang pondo para dito.

4.ITATAG ANG LOCAL HOUSING BOARD AT SIGURUHIN ANG PAGKAKAROON NG TAMANG REPRESENTASYON NG MAMAMAYAN DITO. Ang tagumpay ng pakikipaglaban para sa palupa at pabahay ay higit na magkakaroon ng katiyakan kung may kapangyarihan ang mamamayan, laluna ang mga maralita, sa pagdedesisyon sa pondong nakalaan para sa kanila at pagtitiyak na ito’y makakarating sa kanila.

Sa harap ng krisis na nararanasan natin ngayon, dignidad na lang ang meron tayong mga mahihirap. Ang ating mga bahay ay katumbas ng ating dignidad. At ang paggiba sa ating mga bahay ay katumbas ng paggiba sa ating dignidad. Kung kaya’t hindi dapat mawala ang ating mga bahay. Ipaglaban ang karapatan sa makataong paninirahan at pamumuhay.

July 10, 2008 Posted by | Parola, POSITION PAPERS | , , , , , , , , , | Leave a comment

Proclamation No. 571

Reserving certain parcel of land of the public domain located in Binondo, Manila for socialized housing purposes open for disposition in favor of qualified beneficiaries under the provisions of Republic Act No. 7279 otherwise known as “the Urban Development and Housing Act.” Issued on 9 March 2004.

July 9, 2008 Posted by | Parola, RELEVANT LAWS | , , , , , , | Leave a comment

Executive Order No. 131

Declaring open to disposition for socialized housing purposes certain government-owned lands defined under Republic Act No. 7279, otherwise known as the Urban Development and Housing Act of 1992, and providing for disposition thereof. Issued on 1 October 2002.

July 9, 2008 Posted by | RELEVANT LAWS | , , , , | Leave a comment