Nupco’s Weblog

Just another WordPress.com weblog

Executive Order No. 620-A

Expanding the composition of the Urban Triangle Development Commission and clarifying its structure and functions, thereby amending Executive Order No. 620 Series of 2007. Issued on 11 September 2007.

Advertisements

July 9, 2008 Posted by | North Triangle, RELEVANT LAWS | , , , , , | Leave a comment

Executive Order No. 620

Rationalizing and speeding up the development of the East and North Triangles, and the Veterans Memorial Area of Quezon City, as a well-planned, integrated and environmentally balanced mixed-use development model. Issued on 4 May 2007.

July 9, 2008 Posted by | North Triangle, RELEVANT LAWS | , , , , , | Leave a comment

Executive Order No. 205

DESIGNATING THE NATIONAL HOUSING AUTHORITY AS ONE OF THE COOPERATING AGENCIES IN THE ESTABLISHMENT OF THE GREATER MANILA MASS TRANSPORT SYSTEM (GMMTS). Issued on 7 May 2003.

July 9, 2008 Posted by | North Triangle, RELEVANT LAWS | , , , , , | Leave a comment

Executive Order No. 106

Creation of the North Triangle Development Committee, issued 27 May 2001.

July 8, 2008 Posted by | North Triangle, RELEVANT LAWS | , , , , | Leave a comment

North Triangle residents ask Noli to include socialized housing in the planned Quezon City Central Business District

PRESS RELEASE
March 11, 2008

Residents of North Triangle are appealing to Vice President Noli de Castro to support their demand that the planned Central Business District of Quezon City, a commercial zoning development project covering the so-called North Triangle and East Triangle Area along North Avenue, include socialized housing for them. The residents are pushing for a mixed-use plan for the development of the area as alternative to relocating them in another place.

“Instead of moving 16,000 families to relocation sites far from their jobs and their source of livelihoods, the plan for the Central Business District should allocate space for medium rise buildings as affordable socialized housing for the residents,” said Edwin Nacpil, President of the San Roque Community Council – North Triangle Alliance or SRCC-NTA).

“According to a World Bank study of the Central Business District Project, it will be much more expensive for the government to relocate the families living in North Triangle than to provide socialized housing through medium-rise buildings under a mixed-use plan,” added Nacpil.

“We appeal to Vice-President Noli De Castro to support us by pushing for a mixed-use development plan. The development of North and East Triangle areas should be inclusive, rather than exclusive. It should be based on a mix of commercial and residential housing development, and on high-end and low-end development.”

De Castro, Chairman of the Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC), is in charge of the Urban Triangle Development Commission, which covers 250-hectare North and East Triangle areas.

The Central Business District property is owned by the National Housing Authority (NHA). The Trinoma Mall, owned by the Ayalas, is one of the first malls to locate in the area.

The World Bank has dubbed the CBD project as “the center of gravity of commercial developments in Metro Manila in the coming years.” The site offers the most ideal locations in terms of metropolitan access. It will be linked to at least three metro rail transit stations, and has one of the most expansive EDSA frontages, compared to other central business districts. World Bank contracted the Japanese firm, Almec, to complete the framework plan. The estimated P3 billion project will transform a largely institutional and partly blighted area into one of the most profitable and productive in Quezon City.

According to the Quezon City website, the plan is to organize the CBD into five distinct commercial/residential/ recreational Districts:

• Triangle Exchange is envisioned to have the highest densities of the Triangle Park. It will have commercial and residential establishments fully integrated with the transit facilities, providing the best regional links and commuter access.
• Residences at Veterans will be a mixed-use community with a residential focus. It will have a mix of housing, from high-rise condominiums to medium and lower density dwellings. Residents will have the advantage of having expansive parks nearby.
• Downtown Hub will have institutional locators (medical, training, science, etc.) integrated with commercial and residential developments.
• Emporium will focus on information and technology activities.
• Commons will consist of a park with cultural, recreational, entertainment and amenity focus.

July 8, 2008 Posted by | North Triangle, PRESS RELEASES/STATEMENTS | , , , , | Leave a comment

Deklarasyon ng Pagkakaisa at Paninindigan Hinggil sa Planong Central Business District ng Quezon City

Kasiguruhan sa Makataong Paninirahan at Pamumuhay ng Maralitang Lungsod

Deklarasyon ng Pagkakaisa at Paninindigan
Hinggil sa Planong Central Business District ng Quezon City

Samantalang, labing-anim na libong pamilya sa North at East Triangle at daan-daang empleyado ng Veterans Memorial Medical Center at Ninoy Aquino Parks and Wildlife ang apektado sa pagpapatupad ng Quezon City – Central Business District na itinatadhana ng Executive Order Nos. 620 at 620-A, at (may) malaking bilang ng populasyon dito ay kababaihan at mga batang 11 taon gulang pababa na nahaharap sa dislokasyon at maging sa sosyal at sikolohikal na epekto nito;

Samantalang, ang karapatan sa pabahay at makataong pamumuhay ay isa sa mga pundamental na karapatang pantao na kinikilala hindi lang ng mga pandaigdigang tratado, kasunduan, at konbensyon, kundi pati ng ating konstitusyon. Karapatan ng bawat isang mamamayan na magkaroon ng disente, maayos, tahimik at may dignidad na pamumhay.

May sinusunod na pitong (7) pamantayan para sa pabahay ang United Nations Declaration of Economic, Social, and Cultural Rights: seguridad sa paninirahan, serbisyo publiko, mura at may karampatang subsidyo, angkop na paninirahan, aksesibildad sa publiko, lokasyon, at integresyong kultural.

Maging ang ating sariling batas, ang Republic Act No. 7279 o ang Urban Poor Development and Housing Act, ay nagsasaad ng ilang rekisito sa pamahalaan para matugunan ang pangangailangan ng maralita sa pabahay. Ilan dito ay ang direktang pagtatayo ng pasilidad para sa sosyalisadong programa sa pabahay (socialized housing program) at may partisipasyon ng pribadong sektor sa pagbibigay ng 20% ng kanilang capital investment tax o spatial allotment sa kanilang mga housing development projects.

Kung kaya, kaming mga naninirahan sa nabanggit na mga lugar kasama ang iba’t ibang mga grupo at indibidwal na nagtataguyod ng karapatan ng mamamayan partikular ng maralita ay naglalahad ng sumusunod na posisyon ukol sa usapin ng pagpapatupad ng plano para sa Quezon City-Central Business District:

1. Tiyakin ang pananatili ng lahat ng mga kwalipikado at kasalukuyang naninirahan sa lugar.

2. Ipatupad ang magkahalong plano sa pagpapaunlad ng North at East Triangle bilang isang sonang komersyal at residensyal na may puwang para sa paninirahan at pang-ekonomiyang aktibidad ng nakaririwasa at ng mahihirap (high-end and low-end commercial and residential mixed-use development).

3. Maglaan ng 11 ektarya mula sa kabuang 29.19 ektarya ng North Triangle at 5 ektarya naman sa East Triangle para sa pabahay ng maralita sa anyo ng medium-rise buildings (MRBs) na sapat para sa kwalipikado at kasalukuyang naninirahan dito.

4. Gamitin ang bahagi ng kita mula sa komersyal na gamit ng lupa bilang pondo para sa pabahay ng maralita sa lugar.

5. I-mobilisa ang lahat ng programa ng gobyerno at iba pang institusyon para sa pabahay ng maralita gaya ng sumusunod:

Abot Kaya Pabahay
 Cooperative Housing
Gawad Kalinga
 Group Land Acquisition and Development

6. I-desenyo ang mga MRB na abot-kaya, may apat na palapag, at sukat na 35 hanggang 40 metro kwadrado (square meters) bawat yunit na pamamahalaanan ng konseho ng mga residente sa bawat gusali para sa magkahalong gamit ng pabahay at gawaing pangkabuhayan ng maralita (halimbawa: mga tindahan, palengke, at talyer sa unang palapag, at mga pabahay sa mga susunod na palapag).

7. Tiyakin ang regular na paghahatid ng mga batayang serbisyo gaya ng serbisyong patubig, kuryente, kalsada, at pangkalusugan.

8. Tiyakin ang partisipasyon ng mga mamamayan, partikular ang San Roque Community Council – North Triangle Alliance (SRCC-NTA) sa TRIDEV Commission, bilang pagtalima at pagkilala sa isang balangkas ng pagpapaunlad na pinapatakbo sa pamamagitan ng pamayanan (community-driven development framework).

9. Tiyakin ang karapatan ng mamamayan na makakuha ng wastong impormasyon hinggil sa anumang balakin para sa planong Central Business District ng Quezon City.

Sa araw na ito, ang mga nakalahad na posisyon ay pinagkakaisahang isulong na may kaakibat na karampatang pagkilos.

July 7, 2008 Posted by | North Triangle, PILOT CAMPAIGN AREAS, POSITION PAPERS | , , , , | Leave a comment

Initial brief on the Quezon City – Central Business District project

Approximately 16,000 families in the North and East Triangles and hundreds of employees of the Veterans Memorial Medical Center and Ninoy Aquino Parks and Wildlife are presently facing the threat of demolition/displacement as both the national and local government transform said areas totaling 250 hectares into central business district (CBD). This project has been called by the World Bank “as the center of gravity of economic developments in Metro Manila in the coming years.”

The government’s rationale for the QC-CBD project also dubbed as the “Triangle Park” is premised on the maximization and so-called best use of the land. The rationale are: QC has large parcels of land; it is highly accessible from other directions; ideal/conducive site for regional commercial/retail centers; and presence of integrated open space network; and the prospects of easing metropolitan jobs-housing imbalance; and that this urban development model can serve as a basic guide for the government to use in creating more areas of competitive advantage serving as hubs of intense economic growth in different areas nationwide.

The plan is to organize the CBD into five distinct commercial/residential/ recreational Districts:
Triangle Exchange is envisioned to have the highest densities of the Triangle Park. It will have commercial and residential establishments fully integrated with the transit facilities, providing the best regional links and commuter access.
Residences at Veterans will be a mixed-use community with a residential focus. It will have a mix of housing, from high-rise condominiums to medium and lower density dwellings. Residents will have the advantage of having expansive parks nearby.
Downtown Hub will have institutional locators (medical, training, science, etc.) integrated with commercial and residential developments.
Emporium will focus on information and technology activities.
Commons will consist of a park with cultural, recreational, entertainment and amenity focus.

This P3-billion QC-CBD project began as early as 2002 with the issuance of Executive Order No. 106 creating the tripartite body called the North Triangle Development Committee that will oversee the development process of QC-CBD. Specifically, the Committee is tasked to study and resolve the problem of security of tenure of the residents in North Triangle – a 37-hectare property of the National Housing Authority(NHA) that is leased to the Robinsons Land Corporation. Informal settler families including members of Kasama Pilipinas, an affiliate of the National Urban Poor Coalition (NUPCO), are occupying approximately 16 hectares of said property. The North Triangle Development Committee consists of the Mayor of Quezon City as Chair while the members are the Housing and Urban Development Coordinating Council (HUDCC) Chair, one representative from the Resident Organization/Associations, representative from the Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP), and the representative from the National Anti-Poverty Commission (NAPC).

The area to be covered by QC-CBD was later expanded while the name and composition of the body tasked to define and implement the plan was changed by EO 620 issued by Gloria Arroyo on 4 May 2007. The EO mandates the “rationalization and speeding up of the development of the East and North Triangles, and the Veterans Memorial Area of Quezon City, as a well-planned, integrated and environmentally balanced mixed-use development model.” It also transformed the North Triangle Development Committee into the Urban Triangle Development Commission (Tri-Dev Commission) and shrank the composition of said body from five to three members – a representative from the Office of the QC Mayor as chairman, and the General Manager of NHA and representative from the Office of the President as members – easing out the residents’/people’s organizations and the government agencies where the public particularly the poor/marginalized are represented such as NAPC and PCUP.

Notably, while EO 620 recognizes the economic significance of the East and North Triangle areas, the informal settlers here are being taken into account in the development of the QC-CBD plan. EO 620 states that “the market prospects of the East and North Triangles are significant, thereby convincing international development and financing institutions like the World Bank and the Asian Development Bank to fund. In fact, the WB is funding, the development of a framework plan as well as a master plan for the development of these triangles into a highly integrated transportation, environment, commercial, and residential model.”

Apparently, the study by WB is a community-driven development framework wherein the informal settlers in the area are considered in the development of QC-CBD. The following vision, considerations, and recommendations are believed to be contained in said study:

The overall vision of the QC-CBD is to have a CBD that asserts the role of Quezon City in the metropolitan and national economy and recognize it as a high value asset which a) contributes and provides resources for local government; b) presents a model urban development; and c) promotes urban renewal and development.

The following are some activities to be considered to initiate full development of QC-CBD:
• Land consolidation and adjustment
• Additional entry and exit points to improve internal and circulation/accessibility
• Phased and selective relocation of informal settlers; enhance residential environment; improve informal settlers onsite conditions
• Selective reconfiguration or relocation of institutional facilities.
• Reconfiguration of parks to improve access and visibility
• Phased development including existing plans, legal constraints, value priming and infrastructure requirements.

Initial recommendations with regard to the informal settlers:
1. On-site land sharing and medium rise building (MRB). There are two options here:
a. a) there will be no reduction in land area currently occupied by informal settlers and MRBs that can accommodate 485 units, but only for 11,650 families, will be built in the 23.3 hectares of land area. The total cost estimate for this is P8.4 billion equivalent to the value of 28.1 hectare of land (P300M/hectare); and

b. b) reduction in land area from 23.3 to 15 hectares. This will require larger offsite development of around 15-51 hectares of land and 318 MRBs offsite will have to be built. Cost estimate for this is approximately P8.6 billion which is equal to the value of 28.1 hectare of land. Under this option, some 8.3 hectares (equivalent to 41% of on-site and off-site development costs) of CBD area will be available for commercial/mixed use.

2. In-city relocation using CMP and LGU counterpart for land development and third party source for housing and on-site development financing.
3. Relocation to nearby cities with fair compensation packages.

The subsequent Executive Order 620-A issued on 11 September 2007 and which amended EO 620 still cited the WB study on the “Preparation of a Comprehensive Framework Plan for the Development of a Central Business District in Quezon City” to be included in the review, evaluation, and integration of already available urban development plans.

Obviously, the National Government has also shown great interest in this project as EO 620-A not only expanded further the areas covered by the QC-CBD to include the Ninoy Aquino Parks and Wildlife, but also the Tri-Dev Commission’s functions and composition.___ HUDCC is included again in the Commission as Chair, making the representative from the Office of the Mayor as Co-chair, while the representatives from the NHA and the Office of the President remained as members.

Another glaring amendment in EO 620 that is contained in EO 620-A is the inclusion of Tri-Dev Commission’s function to “formulate a viable resettlement program for qualified informal settler families in the 250-hectare QC-CBD project area.” This shows that the intention of Tri-Dev Commision is to relocate the affected residents rather than exhaust/develop the plan for mixed use of the land.

The San Roque Community Center-North Triangle Alliance, Inc., an affiliate member of Kasama Pilipinas and composed of 16 local organizations with a total of approximately 3,000 members presently residing in Sitio San, Roque, Bagong Pag-asa, Quezon City, had intensified its campaign in 2005 for mixed use/on-site development which the residents started demanding for as early as 2000. The Alliance had already presented its proposals/recommendations to the concerned agencies and had conducted initial mass actions in the past years. But none of its recommendations have so far been considered by the Tri-Dev Commission.

July 7, 2008 Posted by | ISSUE BRIEFS, North Triangle, PILOT CAMPAIGN AREAS | , , , , | Leave a comment